Telecom ABC - B

Bearer service
(netwerkdienst)

Een Bearer service of netwerkdienst (letterlijk drager dienst) biedt de mogelijkheid om informatie uit te wisselen tussen twee uiteinden van een telecommunicatienetwerk. Het gaat hier dus niet om een dienst tussen gebruikers, maar om een onderliggende dienst die gebruik maakt van de eigenschappen van het net om de data tussen de gebruikers te transporteren. Ze komen globaal overeen met de onderste drie lagen van het OSI-model.

In onderstaande figuur is het verschil tussen een dienst tussen gebruikers (teledienst) en een bearer service aangegeven voor een dienst tussen een mobiele gebruiker en een gebruiker op het vaste net.

Het verschil tussen een bearer service en een teleservice.

Op het internet is een teleservice bijvoorbeeld surfen en de netwerkdienst wordt geleverd door het TCP/IP protocol.

Copyright © 2005 Telecom ABC. All Rights Reserved.
Template inspired by ronsguide.com