Telecom ABC - B

BiFS

English

Binary Format for Scenes (BiFS) is een taal die binnen MPEG-4 wordt gebruikt om scenes te beschrijven. De BiFS taal beschrijft niet alleen wanneer en waar objecten in een scene verschijnen, maar ook diens gedrag. Dit kan gebruikt worden om een object bijvoorbeeld met een effect het scherm binnen te laten komen of om twee videos in elkaar over te laten lopen. Het is zelfs mogelijk om het gedrag van objecten afhankelijk te maken van invoer van de gebruiker. Op die manier kan interactiviteit in de scenes worden ingebouwd.

Copyright © 2005 Telecom ABC. All Rights Reserved.
Template inspired by ronsguide.com