Telecom ABC - B

Binair

Binair betekent letterlijk tweetallig. Het beschrijft een getalstelsel waarbij er slechts twee verschillende cijfers zijn, 0 en 1. Dit wordt vaak een bit genoemd. Het wordt veel gebruikt in de computer- en telecommunicatiewereld omdat een computer of een laserlicht slechts twee mogelijkheden kent, bijvoorbeeld: aan/uit.

Een binair getal bestaat dus uit een reeks van 0'en 1'en. De decimale tegenhanger is te vinden door deze met machten van 2 te vermenigvuldigen.

Bijvoorbeeld: de decimale equivalent van het binaire getal 10101 is gelijk aan 21. Zie onderstaande tabel.

Binair 1 0 1 0 1  
Decimaal 16 8 4 2 1 = 16 + 4 + 1 = 21

Copyright © 2005 Telecom ABC. All Rights Reserved.
Template inspired by ronsguide.com