Bluetooth

English

Bluetooth is een universele radio interface in de 2,4 GHz ISM frequentie band, die het mogelijk maakt om draagbare elektronische apparaten met elkaar te laten communiceren. Hierdoor is het mogelijk om voor de uitwisseling van data een wirwar aan snoeren te voorkomen.

De ontwikkeling van Bluetooth is geïnitieerd door de BSIG (Bluetooth Special Interest Group) met onder andere deelnemers als Ericsson, Nokia,IBM, Intel en Toshiba. Het belangrijkste doel dat deze groep zichzelf heeft gesteld is de ontwikkeling van zeer goedkope modulen, met kleine afmetingen, voor inbouw in diverse apparaten. Tevens verwacht men dat bij massafabricage een prijs van minder dan 5 dollar mogelijk zal zijn.

Bluetooth is in eerste instantie ontwikkeld voor de draadloze communicatie tussen mobiele telefoons en de daarbij behorende apparaten. Echter zijn er inmiddels ook al toepassingen op het gebied van PC's plus bijbehorende randapparatuur ontwikkeld en zijn er mogelijkheden voor de opzet van draadloze netwerken.

Het principe van Bleutooth is gebaseerd op de communicatie tussen een "master" en maximaal zeven "slaves" in een zogenaamd piconet. Daarnaast kan er ook communicatie plaatsvinden tussen apparatuur die deel uitmaakt van verschillende piconetten, waardoor er weer een groter netwerk ontstaat (scatternet). In een dergelijk Bluetooth netwerk is een datatransmissiesnelheid mogelijk van maximaal 721 kbit/s.

Bluetooth apparatuur is verdeeld in 3 klassen.

De naam BlueTooth is afgeleid van een legende over een Scandinavische koning Harald die de Noorse en Deense vikingstammen in de 10e eeuw met overredingskracht wist te verenigen tot één volk. Een bij dat proces opgelopen klap bezorgde hem een blauwe tand en de toepasselijke bijnaam 'Blaetand'.

De Bluetooth standaard is ingebracht in IEEE onder standaard 802.15.
Lees verder
Externe links