Breedband

English

Breedband is een term die slecht gedefinieerd is, omdat het altijd wordt gerelateerd aan iets smallers. Breedband houdt dan in dat de bandbreedte groot is of de verbindingssnelheid hoog is ten opzichte van de gebruikelijke bandbreedte of snelheid. De term is hierdoor afhankelijk van het medium waarvoor de vergelijking wordt gemaakt en sterk aan inflatie onderhevig. De één noemt dan ook adsl al breedband, de ander noemt de enorme snelheden van glasvezel pas breedband.

Oorspronkelijk werd de term gebruikt om aan te geven dat er meer dan één datakanalen (of diensten) over hetzelfde communicatiemedium worden getransporteerd (multiplexen). In die definite zou alles wat meer biedt dan een telefoonkanaal al breedband zijn.

Tegenwoordig wordt de term veel gebruikt om aan te geven dat een (internet)aansluiting geschikt is voor beeld- en geluidstoepassing van een goede kwaliteit en geschikt is voor het uitwisselen van omvangrijke gegevensbestanden, waarbij de verbinding ook nog continu beschikbaar is. Op die manier gedefinieerd is een internet-aansluting via ADSL- of kabel dus breedband.

Ook op deze manier gedefinieerd blijft breedband een slecht gedefineerd begrip omdat deze gerelateerd is aan de term “goede kwaliteit”.
Lees verder