Telecom ABC - B

Bug

English

Een bug is een fout in een computerprogramma die ervoor zorgt dat het programma iets anders doet dan de programmeur had bedoeld. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld onjuiste resultaten, het vastlopen of afbreken van het programma. Een bij het programmeren gebruikte tool om fouten uit een programma te halen, wordt dan ook een debugger genoemd.

In de praktijk bevatten bijna alle programma's bugs. Deze zijn niet altijd even hinderlijk. Fabrikanten wachten dan ook vaak met het wegwerken of repareren van bugs tot de volgende versie van het programma. Als een bug wel hinderlijk is, komt de fabrikant nog wel eens met een patch. Dit is een (meestal klein) programma'tje dat bedoeld is om de fout te herstellen.

Bugs in programma's worden ook gebruikt door hackers om in een systeem te komen. Vooral bugs die de veiligheid van een computer in gevaar kunnen brengen, worden dan ook vaak met een patch gerepareerd.

Bug is een Engels woord dat letterlijk "insect" betekent. De naam bug stamt uit de tijd dat computers nog bestonden uit grote kasten vol met elektromechanische relais. Op een gegeven moment functioneerde één van de eerste computers ter wereld, de Mark II van Harvard University, niet goed meer. Een laboratoriumassistente, Grace Hopper, ontdekte dat dit kwam doordat een mot kortsluiting had veroorzaakt. Sindsdien worden fouten in de goede werking van een computer bugs genoemd.

Picture of the first bug.


  top

Copyright © 2005 Telecom ABC. All Rights Reserved.
Template inspired by ronsguide.com