ERP

English

Effective Radiated Power is het uitgestraalde vermogen van een radiozender in de hoofdstraalrichting. Dat wil zeggen dat de aan de antenne toegevoerde vermogen, moet worden vermenigvuldigd met de antenneversterking. De antenneversterking wordt meestal gegeven t.o.v een ideale halve golflengte dipool antenne. Als van een isotrope straler gebruik wordt gemaakt als referentie-antenne wordt gesproken van EIRP.

Omdat een halve golflengte dipool antenne zelf ook een bepaalde antenneversterking in de hoofdstraalrichting heeft, is de ERP kleiner dan de EIRP.

ERP = EIRP/1,64 = EIRPdB - 2,15 dB.

Lees verder