HIPERMAN

English

High Performance Radio Metropolitan Area Network is een Europese standaard voor breedbandige toegang. Het systeem is vooral bedoeld voor het leveren van Internet-toegang. Het systeem moet gaan werken in het frequentiegebied van 2- 11 GHz. In eerste instantie zijn de ontwikkelingen met name gericht op de 5,725 - 5,875 GHz band.

Hiperman is niet de enige standaard voor FWA in genoemde band; er is ook nog een concurrerende Amerikaanse standaard IEEE 802.16.

Hiperman is een veelzijdig concept waarbij een aantal elkaar aanvullende netwerk-configuraties mogelijk zijn. De bekende Punt-Multipunt architectuur is vooral geschikt voor rurale gebieden. Bij deze configuaratie wordt er gewerkt met een vast basisstation van waaruit meerdere gebruikers van toegang worden voorzien. Bij een Mesh-netwerk kan een systeem van een gebruiker worden gebruikt om het signaal door te routeren. Een dergelijke configuratie is dan ook vooral van belang in situaties waar direct zicht tussen het basisstation en de gebruiker niet altijd mogelijk is, zoals in stedelijk gebied. Een derde variant is Any-PMP waarbij een willekeurig punt als als basispost kan fungeren.

Lees verder