Telecom ABC - L

Location area code

English

Het bedekkingsgebied van een cellulair netwerk is gewoonlijk opgedeeld in locatiegebieden (location areas). Een locatiegebied bestaat uit één of meer radio cellen. Ieder locatiegebied krijgt een uniek nummer toegewezen; de Location Area Code (LAC).

Deze code wordt gebruikt als unieke referentie voor de locatie van mobiele gebruikers in het netwerk. Deze code is nodig om inkomende gesprekken naar de mobiele gebruiker te kunnen routeren.

De LAC maakt onderdeel uit van de Location Area Identifier (LAI).

Copyright © 2005 Telecom ABC. All Rights Reserved.
Template inspired by ronsguide.com