Telecom ABC - L

LBT: Listen Before Talk

Listen Before Talk (LBT) is een mechanisme dat wordt gebruikt om de toegang te regelen tot een medium dat door meerdere gebruikers of toepassingen wordt gebruikt. LBT wordt zowel voor de toegang van stations op een bekabeld netwerk gebruikt als bij radiocommunicatie voor zenders die gebruik willen maken van een specifiek radiokanaal.

Voordat het station of de radio start met zenden luistert deze eerst of het kanaal beschikbaar is. Alleen als het kanaal beschikbaar is, wordt de informatie verzonden.

Bij een vast, bekabeld, netwerk zal het station moeten wachten met uitzenden als het netwerk bezet is. Bij radiocommunicatie wordt het meestal gecombineerd met een mechanisme dat verder zoekt naar een ander frequentiekanaal dat wel vrij is.

LBT kan om meerdere redenen worden toegepast.

  • Is het medium vrij?
    Een vorm van LBT wordt bijvoorbeeld in een vast netwerk op basis van ethernet toegepast om te kijken of de lijn vrij is. Evenzo gebruiken de draadloze telefoon (DECT) en draadloze netwerken (Wi-Fi/RLANs) een vorm van LBT om te kijken of het radiokanaal vrij is.
  • Is het toegestaan om te zenden?
    Een mobiele telefoon zal eerst de band scannen of het een basisstation kan vinden. Op die manier wordt voorkomen dat een mobiel gaat zenden op een specifieke frequentie die in dat land niet is toegestaan.
  • Voorkomen van storing
    Een draadloos netwerk dat gebruik maakt van de 5 GHz band moet eerst luisteren of er een radarsysteem actief is. Als een radarsysteem wordt gedetecteerd, zal het op zoek moeten gaan naar een ander frequentiekanaal.

Afhankelijk van het preciese doel waarvoor LBT wordt gebruikt, zijn er meerdere protocollen in gebruik voor de implementatie. Een veel gebruikte methode is CSMA (Carrier Sense Multiple Access).


  top


Copyright © 2005 Telecom ABC. All Rights Reserved.
Template inspired by ronsguide.com