Telecom ABC - L

English

Licensed Spectrum Access (LSA) is een concept waarbij addititioneel spectrumgebruik mogelijk wordt gemaakt in een band waar al een gebruiker aanwezig is. Het additionele gebruik van de band is alleen toegestaan op basis van een vergunning en voorzover de oorspronkelijke gebruiker niet wordt beperkt in zijn gebruik van de band.

Licensed Shared Access is een verdere ontwikkeling van Authorised Shared Access (ASA). ASA was een voorstel van de industrie (met name Qualcomm en Nokia) om mobiel gebruik mogelijk te maken in banden die weliswaar internationaal voor mobiele breedband communicatie waren aangemerkt maar in de praktijk niet in alle landen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Het concept is verder uitgewerkt om ook andere nieuwe toepassingen in een band te kunnen introduceren die al in gebruik is, bijvoorbeeld draadloze camera´s in een militaire band.

LSA is binnen het regelgevend raamwerk van de Europese Unie gedefineerd als:

A regulatory approach aiming to facilitate the introduction of radiocommunication systems operated by a limited number of licensees under an individual licensing regime in a frequency band already assigned or expected to be assigned to one or more incumbent users. Under the Licensed Shared Access (LSA) approach, the additional users are authorised to use the spectrum (or part of the spectrum) in accordance with sharing rules included in their rights of use of spectrum, thereby allowing all the authorised users, including incumbents, to provide a certain Quality of Service (QoS).

Afhankelijk van het type gebruik van de oorspronkelijke gebruiker kunnen de regels voor het additionele gebruik van te voren worden vastgelegd of dynamisch worden bijgesteld afhankelijk van het daadwerkelijk gebruik van de oorspronkelijke gebruiker. In dat laatste geval kan het nodig zijn om het daadwerkelijk gebruik van de oorspronkelijke gebruiker bij te houden in een repository die regelmatig wordt bijgewerkt met het actuele gebruik. Op basis van die informatie kan een LSA controller dan toestemming geven voor additioneel gebruik.

In een mobiel netwerk staat het frequentiegebruik van de basisstations onder controle van de LSA controller. AAngezien de mobiele telefoons onder controle staan van het basisstation is het niet nodig om de mobiele telefoons aan te passen om LSA mogelijk te maken.

De eerste toepassing van LSA is waarschijnlijk additioneel gebruik van mobiele breedband communicatie in de 2,3 - 2,4 GHz (met militair gebruik en draadloze camera´s als oorspronkelijke gebruiker).


  top

Copyright © 2005 Telecom ABC. All Rights Reserved.
Template inspired by ronsguide.com