Telecom ABC - Q
 
Telecom ABC - Q

QPSK

English

Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) is een modulatiemethode om digitale signalen te kunnen versturen. Bij QPSK wordt informatie verstuurd door de fase van de draaggolf aan te passen. Bij QPSK worden 4 verschillende fasedraaiingen gehanteerd. Ieder symbool vertegenwoordigt dan ook 2 bits. Een voorbeeld van symbool versus fasedraaiing is gegeven in de onderstaande tabel.

Symbool Fasedraaiing
00 0 graden
01 90 graden
11 180 graden
10 270 graden

Een vorm van QPSK wordt onder andere door TETRA en DVB-Sgebruikt.

Copyright © 2005 Telecom ABC. All Rights Reserved.
Template inspired by ronsguide.com