Telecom ABC - Q

QuikTrak

Quiktrak is en van oorsprong Australisch bedrijf dat radiocommunicatiediensten biedt voor met name tracking en tracingdiensten als:

  • Alarmering,
  • Telemetrie,
  • Fleetmanagement,
  • Lokaliseren van personen en goederen.
Het systeem van QuikTrak bestaat uit een semafoonnetwerk in combinatie met een retourweg. Voor de vaste infrastructuur wordt dan ook gebruikgemaakt van frequenties in de 169 MHz band. De vaste infrastructuur wordt gebruikt voor het op afstand aansturen van apparaten of het versturen van data naar de mobiele terminals. De mobiele terminals maken voor de retourweg gebruik van een spreadspectrum signaal met een bandbreedte van 2 MHz in de 865-867 MHz band. De infrastructuur is zo opgezet dat de vaste basisstations kunnen worden gebruikt om met behulp van een kruispeiling de lokatie van een mobiele terminal te achterhalen.

QuikTrak heeft een poging ondernomen om in Nederland actief te worden. QuikTrak heeft dan ook een vergunning gehad. QuikTrak heeft in juni 2006 echter de vergunning teruggegeven, zonder ooit actief te zijn geweest in Nederland.

Copyright © 2005 Telecom ABC. All Rights Reserved.
Template inspired by ronsguide.com