Telecom ABC Special - ISDN

Wat is ISDN?

In een Integrated Services Digital Network (ISDN) worden allerlei diensten (zoals telefonie en datacommunicatie) die voorheen gescheiden waren geïntegreerd in één net. In dit artikel worden de belangrijkste kenmerken van het ISDN concept geschetst.

Voor de jaren 1960 waren alle telefoonverbindingen nog analoog. In de jaren 1960 begonnen de verschillende telefonieaanbieders het verkeer tussen de telefooncentrales te digitaliseren. Begin jaren 1980 ontstond bij de telefonieaanbieders het idee om ook de verbinding naar de abonnee te digitaliseren. Op die manier zou een volledig digitaal net ontstaan dat niet alleen voor telefonie maar ook voor datacommunicatie gebruikt kan worden.

1. Definitie van een ISDN

ITU-T (toen nog CCITT) heeft de definitie en de beschrijving van een ISDN vastgelegd in een aantal aanbevelingen. De algemene definitie die hierin voor een ISDN wordt gegeven luidt:

An ISDN is a network, in general evolving from a telephony IDN (Integrated Digital Network) that provides end-to-end digital connectivity to support a wide range of services, including voice and non-voice services, to which users have access by a limited set of standard multi-purpose network interfaces.

Uit de bovenstaande definitie en de verder uitwerking daarvan in de aanbevelingen kan het ISDN concept als volgt worden samengevat:

  • De belangrijkste eigenschap van een ISDN is het leveren van een breed scala aan spraak- en niet-spraakdiensten.
  • De diensten worden door middel van een beperkte set multifunctionele verbindingen en toegangsinterfaces geleverd.
  • Een ISDN ondersteunt zowel geschakelde als niet-geschakelde verbindingen.
  • De geschakelde verbindingen kunnen zowel circuit- als pakketgeschakelde verbindingen of een combinatie van beide typen verbindingen zijn.
  • Een ISDN biedt volledig digitale verbindingen.
  • Een ISDN evolueert vanuit het digitale telefoonnet.

CCITT heeft onderkend dat de invoering van een ISDN een aantal decennia in beslag zal nemen. In deze overgangsperiode zal interworking van netten en diensten noodzakelijk zijn.


« Terug naar de specials   Verder»Copyright © 2005 Telecom ABC. All Rights Reserved.
Template inspired by ronsguide.com