Authorisatie

English

Authorisatie is het proces waarbij een gebruiker toegang wordt verleend (of geweigerd) tot een netwerk of een dienst, nadat de gebruiker is geïdentificeerd (zie authenticatie).Lees verder