Bit

English

Bit is een verkorting voor binary digit. Een bit is de kleinste eenheid van informatie in een computer. Een bit heeft de binaire waarde 0 of 1. Meestal worden bits gegroepeerd in groepen van 8 bits. Dit wordt een byte genoemd.

Om grotere hoeveelheden informatie aan te duiden wordt gebruik gemaakt van de voorvoegsels k van kilo, M van Mega, G van Giga en T van Tera. Deze hebben een iets afwijkende waarde dan hun decimale tegenhangers.


kilo  210  1.024
Mega 220 1.048.576
Giga 230 1.073.741.824
Tera 240 1.099.511.627.776
Lees verder