d-GPS

Differential GPS is een toevoeging op GPS die de nauwkeurigheid vergroot. De nauwkeurigheid wordt vergroot door aanvullend op het GPS-signaal gebruik te maken van radiobakens op aarde met bekende opstelpunten. Bij deze opstelpunten wordt de fout van het GPS systeem berekend. Deze fout wordt via het baken verspreid. Een GPS-ontvanger kan nu met behulp van deze foutinformatie zijn eigen berekende positie verbeteren.

dGPS-R

Specifiek ten behoeve van de scheepvaart is dGPS-R ontwikkeld. dGPS-R maakt gebruik van de bestaande maritieme radiobakens. Aan het normale radiobakensignaal wordt een correctie toegevoegd. De uitzendingen vinden plaats volgens de internationale RTCM standaard. GPS ontvangers, die voorzien zijn van een RTCM radiobakenontvanger kunnen zo met behulp van één of meer radiobakens in dGPS mode hun positie bepalen.

Ten behoeve van de navigatie op de Noordzee en de nadering van de zeehavens heeft Nederland twee radiobakens. Eén in Hoek van Holland en één op Vlieland. De radiobakens maken gebruik van door de IALA (International Association of Lighthouse Authorities) vastgelegde frequenties in de 283,5 tot 325 kHz band (Hoek van Holland: 312,5 kHz en Vlieland: 294,0 kHz).

Dit systeem geeft een onnauwkeurigheid die kleiner is dan 6 meter (voor 99% van de tijd). De reikwijdte van een baken is 120 zeemijl.

RDS-dGPS

Naast dit systeem met maritieme radiobakens zijn er een aantal commerciële aanbieders van dGPS signalen. Eén daarvan is Geometius. Geometius maakt gebruik van de RDS data die is toegevoegd aan het FM-signaal van Radio 2 in Nederland en van de VRT in Vlaanderen.
Lees verder