Elektromagnetisch spectrum

Een radiogolf is net als zichtbaar licht een elektromagnetische golf.

Het verschil zit in de frequentie f of golflengte λ. De frequentie van een elektromagnetische golf is het aantal trillingen dat op een vaste plaats per tijdseenheid voorbijkomt. Deze wordt weergegeven in het aantal trillingen per seconde, of de eenheid Hertz. Eén trilling per seconde is gelijk aan 1 hertz (Hz). Decimale veelvouden die worden gebruikt zijn kilohertz (kHz), of 1000 Hz; megahertz (MHz), of 1 miljoen Hz, gigahertz (GHz), 1 miljard Hz en terahertz (THz), of 1000 miljard Hz.

De eigenschappen van elektromagnetische golven en daarmee de toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de frequentie.

Hoe hoger de frequentie is, hoe groter de energie-inhoud van de golf. Hele hoge frequentie hebben een dermate grote energie-inhoud dat ze volfdoende energie bezitten om materie te ioniseren (zie ook ioniserende straling).

Een overzicht van de verschillende soorten elektromagnetische golven die worden onderscheiden staat in onderstaande figuur.

Elektromagnetisch spectrum.

Lees verder