Mesh network

English

Een mesh netwerk is een netwerk waarbij ieder radiostation kan worden gebruikt als tussenschakel om een verbinding tot stand te brengen met een punt dat niet rechtstreeks kan worden bereikt.

Er bestaan 2 soorten mesh networks:

  1. Structured mesh networks,
  2. Ad-hoc networks.

Bij een strutctured mesh network hebben de nodes (de radiostations) een vaste positie. Een dergelijk netwerk wordt bijvoorbeeld gebruikt in Fixed Wireless Access. Op deze wijze kan een netwerk worden opgezet waarbij niet iedere gebruiker vrij zicht hoeft te hebben met het basisstation terwijl toch iedereen (via via) het basisstation kan bereiken. Dit wordt ook wel een multipunt-multipunt (MP-MP) netwerk genoemd.

Meshed netwerk.

Bij een ad-hoc network wordt een netwerk gevormd door, meestal mobiele stations, in de buurt van elkaar waarbij alle gebruikers met elkaar kunnen communiceren zonder dat ze elkaar allemaal kunnen zien.

Het idee van een meshed netwerk is niet nieuw. De zogenaamde packet radio netwerken van de zendamateurs maken hier ook al gebruik van. Ook militairen maken hier al sinds de jaren '80 van de vorige eeuw gebruik van.

Onder meer de nieuwste generaties voor fixed wireless access ondersteunen een meshed network configuratie.
Lees verder