Modulatie

English

Modulatie is het proces waarbij de informatie (bijvoorbeeld data of spraak) wordt aangepast aan de transmissieweg. Dit betekent voor radiocommunicatie dat de informatie aan een draaggolf wordt toegevoegd. Hierdoor ontstaan zijbanden rond de draaggolf.

Het doel van modulatie is het geschikt maken van het signaal voor overdracht over de transmissieweg, meervoudig gebruik van de transmissieweg mogelijk te maken en eventueel een kwaliteitsverbetering van de overdracht te realiseren.

In principe zijn er 3 manieren om een draaggolf van informatie te voorzien: de amplitude, de frequentie of de fase van de draaggolf kan worden beïnvloed door het informatiesignaal. (Zie hiervoor de afbeelding hiernaast)

Amplitude, frequentie en fasemodulatie van een draaggolf met een digitaal signaal.Lees verder