IEEE 802.11p

English

IEEE 802.11p is een variant van IEEE 802.11, die de basis vormt voor het uitwisselen van informatie tussen auto’s (car-to-car communicatie) en tussen auto en infrastructuur (RSU – RoadSide Units) in Intelligent Transport Systems (ITS).

Door de snelle beweging van auto’s en het beperkte bereik van zo’n RSU, is er slechts weinig tijd beschikbaar voor data-uitwisseling tussen auto en RSU. Daarom werkt 802.11p met een aangepast authenticatie- en autorisatiemechanisme.

IEEE 802.11p werkt in de frequentieband van 5,85–5,925 GHz.

Lees verder