UWB

English

Ultra Wide Band UWB (Ultra Wideband) is een radiotechniek waarbij het signaal over een zeer brede band wordt verspreid. De techniek zou mogelijkheden kunnen bieden voor toepassingen waarbij veel data over een korte afstand draadloos overgestuurd moet worden.

UWB beslaat een zeer breed frequentiespectrum dat veel breder is dan de banden die thans voor de verschillende toepassingen zijn gedefinieerd. Dit brengt met zich mee dat UWB in potentie een stoorbron vormt voor veel bestaande systemen. Het systeem past hierdoor slecht in de bestaande regelgeving.

Eén van de uitvoeringen van UWB maakt gebruik van zeer korte pulsen om de de informatie te versturen. De techniek leent zich dan ook zeer goed voor radarachtige toepassingen en plaatsbepaling.

UWB Zender op basis van pulsen.

Met name voor communicatie over zeer korte afstanden worden andere technieken voorgesteld:

  1. Multiband OFDM
    Een techniek waarbij in ieder radiokanaal met OFDM wordt gewerkt.
  2. Direct Sequence UWB
    Ook bij deze techniek worden meerdere radiokanalen gedefineerd. In deze kanalen wordt Direct Sequence CDMA gebruikt.
Lees verder
Externe links