eSIM

English

Een eSIM, of embedded SIM, is een SIM kaart die geïntegreerd is in het mobiele apparaat. De SIM kaart bevat de informatie die nodig is om de mobiele gebruiker te identifceren.

Een eSIM is een aparte chip die geïntegreerd is in het mobiele apparaat. De eSIM wordt daarom ook wel aangeduid met de term eUICC (embedded Universal Integrated Circuit Card). Deze kaart is niet uit het apparaat te halen. De identificatie informatie op de kaart kan door de operator "over-the-air" worden aangepast, zodat het mogelijk is om van operator te wisselen.

De grote driver achter de ontwikkeling is Machine-to-Machine (M2M) communicatie. Bij M2M apparaten is het niet altijd even makkelijk om een SIM kaart te verwisselen, zoals bij een smart meter. E&eaccute;n van de eerste fabrikanten die een eSIM gebruikte was Apple. De Apple SIM was geïntroduceerd in de iPad.

The eSIM specificatie wordt opgesteld door GSMA.

Lees verder