IEEE 802.16
(WirelessMAN)

English

IEEE 802.16 is een Amerikaanse standaard voor een breedbandig draadloos toegangssysteem. Het systeem wordt ook wel aangeduid met de term Wireless MAN. Een belangrijk toepassingsgebied is het leveren van draadloze breedbandige toegang tot het internet alsmede het vervangen van vaste huurlijnen (E1; 2 Mbit/s).

De oorspronkelijke IEEE 802.16 standaard richte zich op het frequentiegebied van 10-66 GHz. Een latere toevoeging IEEE 802.16a breidde dit uit naar het frequentiegebied van 2-11 GHz. De standaard heeft een Europese tegenhanger: HIPERMAN. De IEEE 802.16/16a standaard is ontwikkeld voor vaste verbindingen.

De standaard is in 2004 herzien en gaat sinds die tijd door het leven als IEEE 802.16-2004. Met deze herziening zijn de oorspronkelijke standaard IEEE 802.16 en de toevoeging IEE 802.16a vervallen.

Begin 2006 is er een aanvulling op de standaard gekomen, IEEE 802.16e, die er voor is bedoeld om mobiliteit mogelijk te maken. Zie Mobile WiMAX.

Een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de standaard staat in onderstaande tabel.

WiMAX is gebaseerd op de IEEE 802.16 standaard.
Lees verder
Externe links