Bandbreedte
(Bandwidth)

English

Afhankelijk of we het over telecommunicatie of datacommunicatie hebben wordt de term bandbreedte anders geïnterpreteerd.

1) Telecommunicatie
De bandbreedte geeft aan hoeveel frequentieruimte een signaal in beslag neemt. Deze wordt uitgedrukt in Hz, eventueel voorafgegaan door het voorvoegsel k van kilo = 1000 Hz; M van Mega = 1000 k; G van Giga = 1000 M.

De bandbreedte die een signaal in beslag neemt is afhankelijk van de informatieinhoud en de modulatiemethode. Een TV signaal neemt ongeveer 5 MHz in beslag, terwijl voor een telefoongesprek ruim 3 kHz voldoende is.

2) Datacommunicatie
De term wordt bij datacommunicatie (oneigenlijk) gebruikt om de capaciteit of transportsnelheid van een digitale verbinding mee aan te duiden. De snelheid wordt aangeduid in bits per seconde of bit rate.

In de computerwereld wordt de transportsnelheid vaak aangegeven in Bytes per seconde in plaats van bits/seconde. Een Byte is 8 bit. Het verschil is te zien doordat de snelheid in Bytes met een hoofdletter B wordt aangegeven (dus B/s in plaats van b/s).
Lees verder