CEPT

English

De Conférence Europeénne des Administrations des Postes et Télécommunications is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de Europese overheden op het gebied van telecommunicatie en post. Hierin nemen thans 45 landen deel. In dit kader worden afspraken gemaakt over gemeenschappelijk beleid op het gebied van telecommunicatie en post. De telecommunicatie aangelegenheden worden besproken in de ECC en de post aangelegenheden in CERP.

Het CEPTlogo.

De CEPT kan zowel aanbevelingen doen (Recommendations) als besluiten (Decisions) nemen. Omdat de CEPT niet de status van een internationaal verdrag heeft zijn de afspraken niet bindend. Doorgaans worden dergelijke beslissingen wel ondertekend, omdat het belang van Europees geharmoniseerd telecommunicatie- en postbeleid wordt onderkend.
Lees verder
Externe links