ECC

English

Het Electronic Communications Committee is het comité van de CEPT dat alle telecommunicatiezaken behandelt. Binnen de ECC worden afspraken gemaakt over de bestemming van de diverse frequentiebanden, de procedures voor de coördinatie met buurlanden en over het vergunningenregime. Daarnaast wordt een gemeenschappelijke Europese inbreng in de ITU geformuleerd.

Logo van ECC

De werkzaamheden zijn toebedeeld aan 3 werkgroepen:

Daarnaast houdt een aparte projectgroep, de Conference Prepatory Groupe zich bezig met de Europese voorbereiding van de Wereld Radio Conferenties.

De beslissingen van de ECC worden vastgelegd in besluiten (Decisions) en aanbevelingen (Recommendation). Omdat de CEPT niet de status van een internationaal verdrag heeft zijn deze echter niet bindend. Doorgaans worden dergelijke beslissingen wel ondertekend, omdat het belang van Europees geharmoniseerd frequentiegebruik wordt onderkend.

Voorheen werden de zaken met betrekking tot radiocommunicatie in de European Radio Committee (ERC) behandeld en werden de overige telecommunicatiezaken in ECTRA behandeld. In het najaar van 2001 is de CEPT gereorganiseerd, waarbij ERC en ECTRA zijn samengegaan in de ECC.
Lees verder