GSM-P

English

GSM-P(rimary) is een term die wordt gebruikt om de oorspronkelijke (primaire) band voor GSM mee aan te duiden. De primaire band loopt van 890 - 915 MHz gepaard met 935 - 960 MHz. Mobieltjes zenden in de lage band en basisstations in de hoge band.

Binnen de band zijn 124 kanalen van 200 kHz gedefinieerd. Deze lopen van:

   890 + 0,2 × n MHz    (n = 1 .. 124)
 

en het bijbehorende kanaal 45 MHz hoger.

De primaire band is later uitgebreid, zie E-GSM. Tegenwoordig zijn er nog een aantal andere banden in gebruik, waarvan de 1800 MHz band (GSM1800) en de 1900 MHz band (GSM1900) de meest gebruikte zijn.

De band wordt ook wel aangeduid met de term P-GSM.
Lees verder