GSM1900
(PCS1900)

English

GSM1900 is de Amerikaanse versie van GSM. Deze versie is nagenoeg gelijk alleen werkt deze in de 1850-1910/1930-1990 MHz band die in de V.S. wordt gebruikt. Deze versie wordt dan ook aangeduid met GSM1900. Vroeger werd het systeem ok wel aangeduid met de term PCS1900, Personal Communications System 1900.

In de Verenigde Staten is de indeling van het radiospectrum anders dan in Europa, waardoor de GSM-standaard daar niet kon worden ingezet volgens de gangbare Europese normen. Het betreft hier met name de frequenties die gebruikt kunnen worden. Zo zijn zowel de 900 als de 1800 MHz banden toegewezen aan andere doelen dan mobiele telefonie (900 aan licentievrije communicatie en 1800 voor militaire doeleinden). Daarom heeft men daar besloten om de 1900 MHz te gebruiken. Dit maakt de uitwisselbaarheid van mobiele telefoons niet geheel probleemloos.

Zie ARFCN voor de precieze kanaalindeling.
Lees verder