Handover

English

In een mobiel netwerk wordt gebruik gemaakt van een groot aantal basisstations. Deze hebben een bereik dat varieert van enkele honderden meters tot enkele kilometers. Als een gebruiker mobiel is zal deze dus buiten het bereik van een basistation komen. Als het mobiele station zich al bellend buiten het bereik van een basisstation beweegt, wordt het gesprek overgenomen door het dichstbijzijnde basisstation (of eigenlijk het basisstation dat de kwalitatief beste verbinding levert). Deze procedure wordt een handover genoemd. In Amerikaanse literatuur wordt hiervoor vaak de term hand-off gebruikt.

Sinds de introductie van CDMA in mobiele netwerken is het mogelijk dat een mobieltje van de ene op het andere basisstation wordt overgezet, zonder dat deze zijn zend- en ontvangfrequentie hoeft te veranderen. Alleen de code die wordt gebruikt veranderd hierdoor. Dit wordt een soft-handover genoemd. Een handover waarbij de frequenties wel worden veranderd wordt dan ook wel aangeduid met de term hard-handover.


Lees verder