Multicasting

English

Multicasting is communicatie van één zender naar een gedefineerde groep van ontvangers in een netwerk. Multicasting is het tegenstelde van unicasting, waarbij sprake is van communicatie tussen één zender en één ontvanger. Multicasting wordt in radiocommunicatie ook wel aangeduid als punt-multipunt communicatie (P-MP).

Multicasting verschilt van broadcasting in de zin dat bij broadcasting de informatie simpel weg naar iedere node in een netwerk wordt verstuurd, terwijl bij multicasting de informatie naar een gedefineerde groep wordt verstuurd. hierbij wordt de informatie zo efficient mogelijk verstuurd en zo min mogelijk gedupliceerd.


Lees verder