Multiplex

English

Een multiplex is een apparaat of een functie in software die verschillende signalen samenvoegt. Dit kunnen de signalen van verschillende gebruikers zijn die tegelijkertijd op de zendmast van een basisstation worden gezet, of een geluid- en beeldsignaal dat wordt gecombineerd tot een videosignaal. Het samenvoegen van verschillende signalen kan zowel in de tijd gebeuren als in frequentie. Zie hiervoor verder meervoudige toegang.

Multiplex in digitale omroep

Bij analoge tv en radio-verspreiding maakt ieder programma gebruik van een eigen frequentiekanaal. Deze directe relatie tussen programma en frequentie is bij DVB en DAB verlaten. Bij DVB en DAB worden verschillende tv en radio-programma's, door middel van multiplexen, in één keer gezamenlijk uitgezonden. Omdat de ontvanger moet weten wat er allemaal wordt aangeboden in een multiplex bevat deze ook Service Informatie.

Doordat er verschillende programma's tegelijkertijd in een multiplex worden verzonden, bestaat de mogelijkheid om het capaciteitsbeslag van programma's te variëren, zodat er extra ruimte ontstaat voor andere programma's die veel capaciteit vergen bij een bepaalde kwaliteit, of om de tijdelijk vrijkomende capaciteit te benutten voor additionele data.

De rol van de multiplex is in onderstaande plaatjes geillustreerd.

Een 'oude' analoge zender. Een 'oude' analoge zender.
Een 'oude' analoge zender. Een 'oude' analoge zender.
Een 'oude' analoge zend-installatie.

Een digitale zend-installatie met multiplex. Een digitale zend-installatie met multiplex. Een digitale zend-installatie met multiplex.
Een digitale zend-installatie met multiplex. Een digitale zend-installatie met multiplex. Een digitale zend-installatie met multiplex.
Een digitale zend-installatie met multiplex.Lees verder