MWS

Microwave Wireless System is een communicatiesysteem dat het mogelijk maakt om omroepsignalen te verspreiden via frequenties met een zeer korte golflengte (microgolven). Het systeem kan beschouwd worden als een alternatief voor de verspreiding van omroep via de kabel of als een aanvulling op het kabelnetwerk, bijvoorbeeld in dunbevolkte gebieden waar de aanleg van kabelnetwerken niet economisch rendabel is. MWS is niet geschikt voor mobiele ontvangst.

Voorheen werd de benaming MVDS "Microwave Video Distribution System" gehanteerd. De naamsverandering is gebaseerd op het feit dat het niet puur gaat om de distributie van omroepdiensten, maar dat ook tweeweg communicatie mogelijk is, zodat tevens interactieve informatie- en telecommunicatiediensten kunnen worden geleverd.

In eerste instantie heeft de ECC de 40.5-42.5 GHz band als geharmoniseerde frequentieband voor MWS aangewezen. Later is daar de 42.5-43.5 GHz band aan toegevoegd.
Lees verder