RFID - RF-ID - RF Identificatie

English

Radio Frequency Identification (RF ID) betreft het gebruik van radiogolven voor het identificeren van goederen, personen of dieren. Het kan worden beschouwd als een radiofrequente versie van de streepjescode.

De goederen worden voorzien van een elektronisch label, ook wel een tag genoemd. Het werkprincipe van zon tag is als volgt. Een lezer zendt op een bepaalde frequentie elektromagnetische straling uit. Deze wordt opgepikt door de tag. De tag bevat meestal een circuit dat met energie van de verzonden straling een geheugen uitleest en deze informatie terugzendt naar de lezer. Dergelijke passieve tags hebben dus geen batterij nodig, omdat ze de benodigde energie uit het elektromagnetische veld halen. Hierdoor blijft de technologie heel goedkoop. Zie hiervoor ook inductieve systemen.

RF ID kan voor een veelheid aan toepassingen worden gebruikt, bijvoorbeeld automatische artikel identificatie, traceren van bezittingen, alarmeringssystemen, afval management, persoonsidentificatie, toegangscontrole, aanwezigheidssensoren, anti-diefstal beveiliging, data overdracht naar handheld devices, draadloze controle systemen en automatische tolheffing.

Voor RF Identificatie zijn een groot aantal frequenties in gebruik, die lopen van 9 kHz tot in het GHz bereik. Specifiek voor RF Identificatie die gebruik maken van passieve tags is de 13,56 MHz band beschikbaar. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de andere banden die voor inductieve systemen zijn toegewezen. Voor actieve tags (met een batterij) zijn de 865-868 MHz band en een deel van de 2,4 GHz band beschikbaar.

Lees verder
Externe links