Inductief systeem

Een inductief systeem is een systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van inductie; het opwekken van een stroom door middel van een variërend magnetisch veld.

Bij een inductief systeem wordt het magnetisch veld veelal op een dusdanige wijze opgewekt dat het magnetische veld alleen dichtbij het systeem een redelijke sterkte heeft en het stralende elektromagnetische veld klein is. Voor het opwekken van het magnetische veld wordt vaak gebruikt gemaakt van een stroomlus (inductive loop antenna).

Inductieve systemen kunnen voor vele doeleinden worden gebruikt.

• Startonderbrekers • Identificatie van dieren
• Alarmsystemen • Kabeldetectie
• Identificatie van personeel • Draadloze spraakoverdracht
• Toegangsbeveiliging • Gehoorlussen
• Anti-diefstal poortjes • Identificatie van goederen
• Tolheffing • Metaaldetectoren

Hierin kunnen twee belangrijke klassen worden onderscheiden:

  1. Detectie
    In een paneel wordt een magnetisch veld opgewekt. Een label zonder eigen energiebron, bijvoorbeeld een metalen stripje, in de nabijheid van het paneel verstoort het magnetische veld waardoor in het detectiesysteem een stroom wordt opgewekt. Deze systemen worden bijvoorbeeld gebruikt voor anti-diefstal doeleinden of het detecteren van auto's op de weg. Zie ook Electronic Article Surveillance.
  2. Identificatie
    Bij identificatie wordt het variërend magnetisch veld gebruikt om een stroom op te wekken in een meestal batterijloze ontvanger (tag). In de tag zit een elektronisch circuit dat gebruik maakt van deze stroom om enkele gegevens terug te zenden. Zie verder RF-ID.
Lees verder