R&TTE Richtlijn

De Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE) is EU Richtlijn 1999/5/EC, waarin het op de markt brengen van telecommunicatie-randapparatuur, zowel voor vaste als voor mobiele netwerken, geregeld wordt. Deze richtlijn is per 8 april 2000 in werking getreden en verving de bestaande richtlijn voor randapparatuur en de nationale voorschriften voor radioapparatuur. Sinds die tijd is het op de markt brengen van apparatuur sterk vereenvoudigd. Uitgangspunt bij de richtlijn is zelfcertificatie door de fabrikant. De fabrikant geeft zelf aan dat zijn apparatuur voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Het systeem van goedkeuring vooraf is dus verlaten en vervangen door een systeem van marktbewaking.

De belangrijkste kenmerken van de Richtlijn zijn als volgt:

Voor de uitvoering van de R&TTE Richtlijn wordt de Europese Commissie bijgestaan door een comité, TCAM.

Voor meer informatie over de R&TTE, zie de website van de Europese Commissie.

Lees verder
Externe links