Troposferische golf

De troposfeer is het onderste gedeelte van de atmosfeer tot op een hoogte van ongeveer 12 km boven de aarde. De brekingsindex van de troposfeer neemt af met toenemende hoogte. Hierdoor worden de golven naar het aardoppervlak teruggebogen. Het afstandsbereik van een radioverbinding is hierdoor groter dan op basis van rechtlijnige voortplanting zou worden verwacht. Dit wordt verdisconteerd door in berekingen voor het afstandsbereik uit te gaan van een effectieve straal van de aarde die 4/3 keer groter is dan de werkelijke straal.

Deze wijze van voortplanting is van belang voor frequenties boven 20 MHz.
Lees verder