Propagatie

Propagatie betekent letterlijk voortplanting. Propagatie is een term die algemeen wordt gebruikt om de voortplanting van elektromagnetische golven, waaronder radiogolven, en geluidsgolven mee aan te duiden. Dit voortplanten van elektromagnetische golven kunnen we overigens heel letterlijk nemen. Als in een zender een wisselend elektrisch veld wordt opgewekt, wekt dit op zijn beurt een wisselend magnetisch veld op, dat op zijn beurt weer een wisselend elektrisch veld opwekt. Zo plant een elektromagnetische golf zichzelf als het ware voort.

De Engelse geleerde Maxwell bewees in zijn vergelijkingen van het elektromagnetisch veld in 1863 dat alle elektromagnetische golven zich voortplanten met de snelheid van het licht. Het experimentele bewijs voor de theorie van Maxwell werd in 1887 geleverd door de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz. De eenheid van frequentie is dan ook aan zijn naam ontleend.

Anders dan een geluidsgolf hebben elektromagnetische golven geen medium nodig om zich te kunnen voortplanten. Vroeger dacht men dat er voor de voortplanting van een radiogolf een bepaalde stof nodig was. Dit werd de ether genoemd.
Lees verder