UMTS Forum

Het UMTS Forum is een internationale, onafhankelijke organisatie die door het bereiken van een brede consensus tussen alle betrokken partijen de succesvolle ontwikkeling en invoering van de derde generatie mobiele systemen tracht te verwezenlijken. Het Forum is in 1996 opgericht als non-profit organisatie en heeft momenteel meer dan 200 leden, zowel operators, fabrikanten, overheden (waaronder Duitsland, Frankrijk, ItaliŽ, Nederland en het Verenigd Koninkrijk), de Europese Commissie, consultants en leden uit de IT en mediawereld. Het Forum werkt daarbij samen met een grote groep internationale organisaties zoals standaardisatie organisaties, de ITU, het ERC, de GSM Association, de internet wereld en overheidsorganisaties. Het UMTS Forum wordt internationaal gezien als een zeer belangrijk en gezaghebbend orgaan voor UMTS aangelegenheden.

Het UMTS Forum heeft in een aantal rapporten aanbevelingen gedaan over de vergunningverlening en frequentietechnische aangelegenheden voor de vergunningverlening van UMTS en over de marktvooruitzichten en de frequentiebehoefte voor UMTS. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de website van het UMTS Forum.

Het logo van het UMTS Forum.Lees verder
Externe links