VLF

Very Low Frequency (VLF) is het frequentiegebied dat loopt van 3 tot 30 kHz. Bij deze frequenties vindt voortplanting plaats via geleide transmissie tussen de aarde en de ionosfeer. Vanwege de grote golflengte zijn de antennes niet erg effectief. De verzonden signalen zijn wel heel stabiel en kunnen de hele wereld rond. In het verleden zat hier dan ook een wereldomvattend navigatiesysteem (OMEGA). Diens taak is met de opkomst van satellietnavigatiesystemen als GPS echter komen te vervallen. Met de geringe beschikbare bandbreedte in deze band kan niet veel informatie worden verstuurd. Wel lenen deze frequenties zich nog goed voor het versturen van tijdsignalen. Verder worden de frequenties nog door de militairen gebruikt voor communicatiedoeleinden.
Lees verder