Wide Area Network (WAN)

English

Een Wide Area Network (WAN) is een telecommunicatienetwerk dat een geografisch groot gebied bestrijkt. Een WAN kan een openbaar netwerk zijn of een privaat netwerk, maar een WAN maakt over het algmeen gebruik van openbare netwerkelementen, bijvoorbeeld van huurlijnen.
Lees verder