Wi-Fi Alliance

English

De Wi-Fi Alliance is een wereldwijd samenwerkingsverband van de industrie die zich inspant voor de promotie van draadloze lokale netwerken (Radio Local Area Networks; RLAN) die werken volgens de IEEE 802.11 standaard. De Wi-Fi Alliance heeft meer dan 200 leden van over de hele wereld.

Een belangrijke taak van de Wi-Fi Alliance is het Wi-Fi certificerings programma. In een zogenaamde interoperability test wordt nagegaan of de apparatuur aan alle eisen voldoet om te kunnen samenwerken met de apparatuur van andere fabrikanten. Als een apparaat de test met goed gevolg doorstaat, is het gerechtigd om het Wi-Fi logo te dragen.

De oorspronkelijke naam van de Wi-Fi Alliance is de Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA).
See also
External links