WLL

Wireless in the Local Loop is een systeem waarbij vanuit een centraal punt draadloze verbindingen worden opgezet met een aantal vast opgestelde decentrale punten. Oorspronkelijk was WLL bedoeld om vanuit een telefooncentrale draadloos verbindingen op te zetten met de abonnees. Dit moest concurrenten van KPN de mogelijkheid bieden om snel een eigen lokale infrastructuur (het aansluitnet) op te bouwen.

Tegenwoordig wordt WLL breder opgevat waarbij met name wordt gedacht aan het bieden van draadloze huurlijnen en ADSL-achtige verbindingen aan het Midden en Klein Bedrijf. Daarnaast kunnen dit soort systemen ook worden gebruikt om GSM en UMTS basisstations op het achterliggende mobiele netwerk aan te sluiten.













Lees verder