Zendamateur

Een zendamateur (of kortweg amateur) is een hobbyist die voor zijn plezier contact legt met andere zendamateurs. Veel zendamateurs bouwen hun eigen zenders en bijbehorende antennes. Begin 2003 telde Nederland ongeveer 14.000 zendamateurs.

Er zijn 37 frequentiebanden beschikbaar voor zendamateurs. De meest populaire hiervan zijn de kortegolf banden onder de 30 MHz en de 2-meter band (144 - 146 MHz).

Om zendamateur te worden, moet eerst een examen worden afgelegd. Er zijn twee typen vergunningen.

Met een N-vergunning, ofwel de “Novice-vergunning”, mogen delen van de 2-meterband en de 70-centimeterband (430 - 440 MHz) worden gebruikt voor expirementeren en het maken van radioverbindingen. Deze banden hebben doorgaans een beperkte reikwijdte (tot ongeveer 100 kilometer). Het toegestane vermogen van de zender is 25 watt.

Om een N-vergunning te kunnen aanvragen, moet het examen “Radiotechniek en voorschriften II” met goed gevolg worden afgelegd. De vereiste kennis van de techniek is ten opzichte van de F-vergunning beperkt.

Een F-vergunning biedt meer mogelijkheden dan een N-vergunning. Voor de F-vergunning is het examen “Radiotechniek en voorschriften I” vereist.

Iedere zendamateur krijgt ter identificatie unieke roepletters.
Lees verder
Externe links