WiMAX Forum

Het oude WiMAX logo

Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum is een internationale organisatie dat is gericht op promotie van breedbandige vaste draadloze toegangssystemen (fixed wireless access) gebaseerd op de Amerikaanse IEEE 802.16 en de Europese ETSI HIPERMAN standaard.

Een belangrijke doelstelling van het forum is het garanderen van compatibiliteit en interoperabiliteit van de produkten van de verschillende fabrikanten. Alleen apparatuur die aan eisen tav het samenwerken van de apparatuur met andere fabrikanten voldoet is gerechtigd om de naam WiMAX te dragen en het bijbehorende logo te voeren.

Lees verder
Externe links