Aanmerkelijke Marktmacht (AMM)

Een aanbieder heeft een aanmerkelijke marktmacht (AMM) als deze op de desbetreffende markt alleen of tezamen met andere ondernemingen over een economische kracht beschikt die haar in staat stelt zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en uiteindelijk consumenten te gedragen. OPTA maakt marktanalyses op basis waarvan zij kan besluiten dat een aanbieder een aanmerkelijke marktmacht heeft.

OPTA kan besluiten om handhavend op te treden tegen een aanbieder met een aanmerkelijke marktmacht, omdat dit de concurrentie kan afremmen. In zon situatie kan OPTA verplichtingen opleggen op het gebied van interconnectie, toegang tot netwerken en het reguleren van tarieven.
Lees verder
Externe links