Open Network Provision

Open Network Provision (ONP) houdt in dat openbare telecommunicatienetwerken voor zowel aanbieders als eindgebruikers, toegankelijk moeten zijn op objectieve, transparante, openbare en niet discriminerende voorwaarden.

Met name de regels ten aanzien van interconnectie en bijzondere toegang vormen in het ONP-regime een belangrijk onderdeel.

Op deze regels wordt toegezien door de OPTA.
Lees verder