OPTA

OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van post en elektronische communicatiediensten. Deze wet- en regelgeving is erop gericht concurrentie op deze markten te bevorderen. Hierdoor ontstaan meer keuzemogelijkheden en eerlijke prijzen voor consumenten.

OPTA is een overheidsinstantie en opereert als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) op afstand van het ministerie van Economische Zaken.

Wettelijke taken
Op basis van de Nieuwe Telecommunicatiewet zal OPTA zelf markten definiëren, vaststellen welke partij op een markt zogenoemde ‘aanmerkelijke marktmacht’ heeft, en welke verplichtingen aan die partijen moeten worden opgelegd. Voor het vaststellen van aanmerkelijke marktmacht kijkt OPTA, naast het marktaandeel, naar prijsontwikkelingen, toetredingsmogelijkheden voor nieuwe partijen en verschuivingen van marktaandelen.

Hiernaast zijn de belangrijkste taken van OPTA:

Bevoegdheden en sancties
Om toezicht uit te kunnen oefenen heeft OPTA bevoegdheid tot:

OPTA kan handhavend optreden tegen een aanbieder, als blijkt dat deze een te grote machtspositie heeft (aanmerkelijke marktmacht). Dit kan de concurrentie afremmen. In zo’n situatie kan OPTA verplichtingen opleggen op het gebied van interconnectie, toegang tot netwerken en het reguleren van tarieven.
Lees verder
Externe links