Cellulair netwerk

English

Een cellulair netwerk is een netwerk dat diensten levert aan mobiele gebruikers via een groot aantal basisstations. Ieder basisstation werkt met een beperkt vermogen en heeft een beperkt verzorgingsgebied. Dit verzorgingsgebied wordt een cel genoemd. Het beperkte vermogen maakt het mogelijk om dezelfde frequentie een paar cellen verderop opnieuw te gebruiken. Op deze wijze kan met een beperkt aantal frequenties een groot geografisch gebied worden verzorgd.

Het principe van frequentie-herhaling is gegeven in onderstaande figuur.

Frequency re-use

Het totaal aantal frequenties is verdeeld in 7 sets. Iedere set wordt in een andere cel gebruikt. Het cluster met 7 cellen wordt herhaald om zo het volledige geografische gebied te bedekken.

De grootte van een cel kan worden gevarieerd afhankelijk van de hoeveelheid gebruikers per km2 en de hoeveelheid verkeer per gebruiker. In gebieden met veel verkeer zijn de cellen kleiner dan in landelijke gebieden.

Als de gebruiker van de ene cel naar de andere beweegt, zal een eventueel gesprek van het ene basisstation moeten worden overgezet op een ander basisstation. Dit wordt een handover genoemd.

Het netwerk zal moeten bijhouden waar de gebruiker zich bevindt, om binnenkomende gesprekken naar het juiste basisstation te routeren. Een cellulair netwerk beschikt dan ook over een locatie register.

Cellulair netwerk en CDMA
In een CDMA systeem is het mogelijk om alle basisstations op dezelfde frequentie te laten werken. De gebruikers worden onderscheiden door verschillende codes te gebruiker. Het basisconcept van een cellulair systeem is voor een CDMA netwerk precies hetelfde. Alleen moeten nu de codes zo over de cellen worden verdeeld dat deze elkaar niet teveel storen.




Lees verder