Cel

English

In mobiele communicatie is een cel het geografische gebied dat wordt bediend door een basisstation.

Een mobiel communicatienetwerk (zoals GSM) wordt daarom ook nog wel eens een cellulair systeem genoemd. De celdiameter kan sterk variëren van enkele honderden meters tot wel 35 kilometer. Dit is afhankelijk van het aantal gebruikers per km2 en de hoeveelheid verkeer per gebruiker. Om die laatste reden kunnen bij GSM de cellen dan ook groter zijn dan bij UMTS.

Afhankelijk van de grootte van het verzorgingsgebied wordt gesproken van een macro-, micro- of picocel. Macrocellen bestrijken een gebied met een straal van enkele honderden meters tot ongeveer tien kilometer. In dichtbevolkte, stedelijke gebieden is de cel relatief klein. Dat heeft vooral te maken met de capaciteitsbehoefte; omdat de capaciteit per basisstation beperkt is, zijn er in stedelijke gebieden meer basisstations nodig en zijn de cellen dus kleiner. Vanwege de geringere reikwijdte is ook het vermogen van de basisstations bij kleinere cellen verhoudingsgewijs laag. Daardoor blijft bij een toename van het aantal basisstations als gevolg van verkleining van de cellen het totaal uitgezonden vermogen toch nagenoeg gelijk.

Microcellen worden doorgaans geïnstalleerd in gebieden waar op een beperkt oppervlak veel mensen bijeenkomen, bijvoorbeeld in winkelcentra of op stations. De straal van een microcel is meestal niet meer dan circa honderd meter. De antennes worden vanwege dat beperkte verzorgingsgebied relatief laag geplaatst en hebben een laag vermogen. Picocellen vinden hun toepassing in bedrijven en kantoren. De antennes hebben een zeer beperkte reikwijdte van hooguit enkele tientallen meters en zijn doorgaans tegen het plafond aan de muur gemonteerd.

Tegenwoordig zijn er ook basisstations met een nog lager vermogen die bij de gebruiker thuis worden geplaatst. Bij de 2e generatie mobiel (GSM) worden deze cellen nanocellen genoemd. Bij de 3e generatie mobiel (UMTS) worden deze cellen femtocellen genoemd omdat deze op basis van nog lagere vermogens werken.

Als een mobiele gebruiker beweegt zal deze op een gegeven moment buiten het bereik van het basisstation komen. Op dat moment wordt de gebruiker overgezet op een ander basisstation. Zie hiervoor handover.
Lees verder